Ogłoszenia

Call for Papers

2023-12-13

Artistic open-air sessions in the 20th century - from work methods to organized action in the outdoors

“Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” volume XIX 2024

Call of Papers

2023-12-06

Plenery artystyczne w XX wieku – od metody pracy do zorganizowanej akcji w terenie

„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” tom XIX 2024

Call of Papers

2023-01-16

Zakręty historii/Historia na zakręcie

„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” volume XVIII

Call of Papers eng.

2022-04-25

Creative dialogue with the city. Artistic revitalization of public space 

„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” volume XVII

Call of Papers

2022-02-16

W twórczym dialogu z miastem. Artystyczna rewitalizacja przestrzeni publicznej

„Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione” tom XVII