„Studia de Arte et Educatione” są pismem z otwartym dostępem (open access), pozwalającym Czytelnikom na bezpłatne korzystanie z naszych zasobów. Postać elektroniczna jest referencyjną wersją pisma. Wydajemy drukiem jedynie niewielką liczbę kopii w celu archiwizacji, z przeznaczeniem dla Autorów opublikowanych tekstów oraz Bibliotek.

Obecnie jesteśmy zarejestrowani w następujących bazach indeksujących, repozytoriach oraz katalogach o globalnym zasięgu (lista stopniowo się rozszerza): CEEOL, CEJSH, DOAJ, BazHum, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus. 

Ewaluacja MNiSW w latach 2013-2018: 7 punktów (Lista B)

Index Copernicus  ICV 2017: 63,30

Ewalulacja MNiSW z 1 XII 2021: 20 punktów