Kontakt

dearte@up.krakow.pl

Główna osoba do kontaktu

Sekretarz redakcji dr Bernadeta Stano
Katedra Nauk o Sztuce Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wsparcie techniczne

Paweł Regiec