Lista Recenzentów od 2018 roku:

dr hab. Paweł Tański

dr hab. Kinga Nowak

dr hab. Anna Markowska

dr Agnieszka Jankowska-Marzec

dr Monika Weychert

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

dr inż. Magdalena Rembeza

prof. dr hab. Konrad Zieliński

dr hab. Sylwia Słowińska

dr Agnieszka Majewska-Kafarowska