dr Diana Wasilewska – redaktor naczelna

dr Krzysztof Siatka – zastępca redaktor naczelnej

dr Bernadeta Stano -  sekretarz redakcji

dr hab. Patrycja Włodek - członek redakcji

dr Natalia Bursiewicz - członek redakcji

dr Wiktoria Kozioł - członek redakcji

dr Weronika Plińska - członek redakcji