Koreański krajobraz sukcesu? „Cud nad rzeką Han” w kinie Lee Chang-donga

Main Article Content

Martyna Halor
https://orcid.org/0000-0002-4040-3782

Abstrakt

W artykule przedstawiono twórczość koreańskiego reżysera Lee Chang-donga analizowaną z perspektywy landscape studies. Przywołano obrazy przestrzeni miejskich i naturalnych tworzących otoczenie dla bohaterów jego dzieł i ich historii. Poddano analizie dzieła filmowe w chronologicznym porządku ich ukazywania się, przybliżając krytyczne spojrzenie autora na szalone tempo zmian gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących w jego ojczyźnie, które pozostawia część mieszkańców, tych mniej zaradnych lub nie chcących się poddać dyktatowi przemian, na marginesie społeczeństwa.

Article Details

Jak cytować
Halor, M. (2023). Koreański krajobraz sukcesu? : „Cud nad rzeką Han” w kinie Lee Chang-donga. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 89–100. https://doi.org/10.24917/20813325.18.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Martyna Halor - Uniwersytet śląski

Martyna Halor – absolwentka kierunku Kultury mediów, obecnie doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowaniami badawczymi są kino Korei Południowej, w szczególności jego społeczne i kulturowe aspekty, oraz filmowa konwencja coming of age. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Brała czynny udział m.in. w konferencji Rethinking Childhood II organizowanej przez Uniwersytet w Zadarze, Chorwacji i IV Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.