Renesans piractwa medialnego w dobie pandemii i rozwoju technologicznego

Main Article Content

Karolina Myślińska

Abstrakt

Tekst poświęcony został dwóm czynnikom, które zmieniły rolę piractwa w popkulturze oraz doprowadziły do jego ponownego rozpowszechnienia, a zatem pandemii COVID-19 i rozwojowi technologicznemu, ze szczególnym naciskiem na relokację oficjalnego obiegu treści z płaszczyzny tradycyjnej na rynek VOD. Omówiony został także kulturotwórczy charakter wybranych praktyk pirackich.

Article Details

Jak cytować
Myślińska, K. (2023). Renesans piractwa medialnego w dobie pandemii i rozwoju technologicznego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 195–210. https://doi.org/10.24917/20813325.18.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Karolina Myślińska

Karolina Myślińska – absolwentka kierunku Media audiowizualne i kultura cyfrowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i pracowniczka Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 Łódź - Miasto Kultury. W zakres jej zainteresowań badawczych wchodzą przede wszystkim popkultura i praktyki podejmowane przez jej uczestników, a także szeroko pojęte fandom studies.