To nie jest kraj dla starych samurajów. Obrazy Japonii w filmach Takeshiego Kitano

Main Article Content

Michał Bednarczyk
https://orcid.org/0000-0001-6173-1673

Abstrakt

Punktem wyjścia jest przedstawienie twórczości Takeshiego Kitano w nawiązaniu do dzieł
Yasujiro Ozu i Akiry Kurosawy w celu wykazania powinowactwa treści i swoistej ciągłości w przedstawianiu specyfiki przemian Japonii. Kolejny etap to próba wyznaczenia horyzon-
tu aksjologicznego rozważań i osadzenia twórczości Kitano w dyskursie o wartościach, by następnie odnieść te rozpoznania do analizy pejzażu w wybranych filmach. Głównym celem artykułu jest wykazanie, że proces „amerykanizacji” Japonii i odejście od tradycyjnych wartości, o których mówiły kameralne dramaty Ozu i samurajskie filmy Kurosawy, znajdują odzwierciedlenie w pejzażach z dzieł Kitano.

Article Details

Jak cytować
Bednarczyk, M. (2023). To nie jest kraj dla starych samurajów.: Obrazy Japonii w filmach Takeshiego Kitano. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 49–68. https://doi.org/10.24917/20813325.18.3
Dział
Artykuły
Biogram autora

Michał Bednarczyk - Uniwersytet śląski

Michał Bednarczyk – kulturoznawca, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opiekun Koła Naukowego Filmoznawców UŚ „Kinotok” i koordynator Klubu Filmowego „Ambasada” w katowickim Kinie Kosmos. Autor dwóch książek prozatorskich, m.in. Persona deformata (Brzezia Łąka 2015). Badawczo zajmował się symboliką chrześcijańską i problemem sacrum w twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, Ingmara Bergmana i Piera Paola Pasoliniego, aktualnie koncentruje się na wizerunku wspólnoty whorrorze współczesnym. Interesuje się kinem autorskim, poetyką horroru oraz twórczością Leonarda Cohena.