Mapowanie kultury audiowizualnej, kultura audiowizualna jako mapa

Main Article Content

Kamila Żyto
https://orcid.org/0000-0003-2822-8341
Artur Piskorz
https://orcid.org/0000-0003-2714-1260

Abstrakt

W dobie płynnej nowoczesności teksty i praktyki kultury audiowizualnej stanowią integralną część fragmentarycznej oraz niestabilnej rzeczywistości, służąc równocześnie za lustro, w którym ta się przegląda. W rezultacie można założyć, że kultura audiowizualna staje się swego rodzaju mapą wielopłaszczyznowych przemian: społecznych, politycznych, historycznych bądź artystycznych, które są diagnozowane w poszczególnych artykułach.  Te stanowią albo miniaturowe kompendia wiedzy, rodzaj repetytoriów poświęconych wybranym zagadnieniom i ujmującym je w sposób przeglądowy oraz syntetyczny, albo wnikliwe studia przypadku. Numer składa się z dwóch działów: Pejzaże filmowe i medialne oraz Varia. W pierwszym mapowana jest przede wszydtkim przestrzeń (krajobrazy azjatyckie) oraz aspekty temporalne wybranych zjawisk filmowych i medialnych. W drugiej części oglądowi poddana zostaje choćby literatura. 


 

Article Details

Jak cytować
Żyto, K., & Piskorz, A. (2023). Mapowanie kultury audiowizualnej, kultura audiowizualna jako mapa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 5–8. Pobrano z https://studiadearte.uken.krakow.pl/article/view/10678
Dział
Wstęp
Biogram autora

Kamila Żyto - Uniwersytet Łódzki

Kamila Żyto – profesor UŁ, pracuje w Katedrze Filmu i Mediów audiowizualnych, współpracuje z Gabinetem Edukacji Filmowej w Łodzi, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej (przy projektach „Filmoteka Szkolna”, „Akademia Filmu Polskiego”); jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Łodzi. Opublikowała książki Strategie labiryntowe w filmie fikcji (2010 Łódź), Film noir i kino braci Coen (Łódź 2017). Współredagowała tomy Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej oraz Od Cervantesa do Perez-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej