Dwa zakręty III RP Historia i film

Main Article Content

Andrzej Piasecki
https://orcid.org/0000-0001-5245-2242

Abstrakt

Artykuł jest próbą syntetycznego ukazania dwóch największych kryzysów III Rzeczypospolitej: wydarzeń i zjawisk z pierwszego roku transformacji (1990) oraz z niepokojów społecznych w okresie pandemii (2020-2022). Te tytułowe ,,zakręty’’ historii stały się inspiracją do twórczości filmowej, której egzemplifikacja została w tym tekście zaprezentowana.  Autor stara się znaleźć argumenty przemawiające za podjęciem szerszych badań zarówno w kontekście wiedzy o przeszłości jak i o sztuce filmowej. Chodzi mu o trudności w przyswojeniu sobie współczesnych dziejów Polski przez młodzież. A także o to, że najlepszą drogą do wzbudzenia pożądanego zainteresowania jest kinowe arcydzieło (podręcznikowym wzorem są tu ,,Krzyżacy’’). I choć historia III RP nie przyniosła wojen i dramatycznych konfliktów na miarę tysiącletnich dziejów państwa i narodu, to jednak nadzwyczajne stany z tego okresu (np. powódź w 1997 r.) mogą stanowić ważną inspirację dla twórców. 
Article Details

Jak cytować
Piasecki, A. (2023). Dwa zakręty III RP: Historia i film. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 213–230. https://doi.org/10.24917/20813325.18.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Andrzej Piasecki

Andrzej Piasecki - prof. dr hab.,  historyk i politolog specjalizujący się w tematyce samorządu terytorialnego komunikacji społecznej, systemów wyborczych i zarządzania kryzysowego. Autor m.in. monografii: Wybory w Polsce 1989–2011, Kraków 2012; Wiek burzy i spokoju. Kalendarium dziejów Polski 1918–2018, Warszawa 2018; Kryzysy Polski współczesnej 1990-2022, Warszawa 2022.