Disneifikacja reprezentacji kultur lokalnych w animacji na przykładzie Mulan oraz Lilo i Stich

Main Article Content

Natalia Barańska
https://orcid.org/0009-0005-5304-7018

Abstrakt

W artykule podjęto próbę refleksji nad procesem disneifikacji w obszarze filmu animowanego wchodzącego w skład repertuaru Walt Disney Studios. Główny problem badawczy stanowi zjawisko disneifikacji reprezentacji kultur lokalnych omówione na podstawie dwóch animacji: Mulan (1998) oraz Lilo i Stich (2002), które według autorki są reprezentatywnymi przykładami opisywanego procesu. Disneifikacja analizowana jest jako narzędzie wspomagające uniwersalizację przekazu filmów animowanych, może być więc interpretowana jako strategia umożliwiająca dotarcie na rynki lokalne oraz osiągnięcie komercyjnego sukcesu w kulturze mainstreamowej. Autorka zwraca również uwagę na proces disneifikacji jako potencjalne zagrożenie dla odbiorców ze względu na kreowanie nieprawdziwych mediaobrazów na temat wybranych mniejszości kulturowych oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w ciągu ostatnich lat nastąpiła zmiana podejścia studia do reprezentacji mniejszości kulturowych.

Article Details

Jak cytować
Barańska, N. (2023). Disneifikacja reprezentacji kultur lokalnych w animacji na przykładzie Mulan oraz Lilo i Stich. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 165–180. https://doi.org/10.24917/20813325.18.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Natalia Barańska

Natalia Barańska – absolwentka studiów licencjackich na kierunku kultury mediów.Studentka studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo (specjalizacja: filmoznawstwo i wiedza o mediach) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku menedżer kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.