Mordercy są wśród nas – rozliczenia z historią Narodowosocjalistycznego Podziemia w kinie niemieckim

Main Article Content

Olga Wesołowska
https://orcid.org/0000-0001-9322-2128

Abstrakt

W 2011 roku świat dowiedział się o istnieniu Narodowosocjalistycznego Podziemia (NSU) – terrorystycznej organizacji neonazistowskiej. Dwa lata później rozpoczął się jeden z najdłuższych, a także najważniejszych procesów w historii współczesnych Niemiec, tak zwany proces NSU. Jeszcze zanim zapadł wyrok twórcy filmowi podejmowali próby przedstawienia działalności tego środowiska. Główne pytania badawcze artykułu koncentrują się wokół kwestii obrazu NSU przedstawianego przez niemieckie filmy fabularne oraz relacji, w jakiejfilmowe reprezentacje pozostają do medialnej debaty o tej neonazistowskiej organizacji (czy ją uzupełniają czy też tworzą inne wizerunki prawicowych terrorystów). Korpus badawczy stanowią następujące filmy: Letzte Ausfahrt Gera – Acht Stunden mit Beate Zschäpe (2016, reż.Raymond Ley), Die Täter – Heute ist nicht alle Tage (2016, Christian Schwochow), W ułamku sekundy (Aus dem Nichts, 2017, reż. Fatih Akin) oraz Wintermärchen (2018, reż. Jan Bonny).

Article Details

Jak cytować
Wesołowska, O. (2023). Mordercy są wśród nas – rozliczenia z historią Narodowosocjalistycznego Podziemia w kinie niemieckim. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 127–146. https://doi.org/10.24917/20813325.18.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Olga Wesołowska - Uniwersytet Łódzki

Olga Wesołowska – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, związana z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych. Absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja filmoznawstwo) oraz filologii germańskiej (specjalizacja tłumaczenia i przekład).Autorka książki Poszukiwanie tożsamości w kraju (nie)pamięci. O dokumentalnej twórczości Ruth Beckermann. Jej zainteresowania badawcze obejmują najnowsze kino niemieckie i austriackie, życie diaspory żydowskiej w Austrii i Niemczech po 1945 roku,studia nad pamięcią i polsko-niemieckie kontakty kulturowe.