Na tropach autora. Przypadek (japońskiej) animacji

Main Article Content

Oliwia Kalinowska
https://orcid.org/0009-0006-0044-9969

Abstrakt

Artykuł skupia się wokół zagadnienia autorstwa filmowego w odniesieniu do animacji.Autorka tekstu do przedstawienia problemów związanych z kategorią autorstwa w obrębie kina animowanego wybrała przypadek japońskiej animacji. Spośród japońskich twórców filmów animowanych, do niewielkiego grona autorów najczęściej zalicza się Hayao Miyazakiego, Isao Takahatę, Katsuhiro Ōtomo, Mamoru Oshii’ego oraz Satoshi Kona. Ich dzieła odznaczają się wysmakowanym stylem, nowatorstwem w podejmowanych tematach i przedstawianych historiach, poprzez które manifestuje się autorska wizja świata. Przynależność wymienionych reżyserów do kręgu autorów filmowych, choć z pozoru oczywista i naturalna, po głębszej analizie może budzić pewne wątpliwości. Autorka tekstu wyznaczyła ramy teoretyczne autorskiego modelu kina animowanego, z wyszczególnieniem obszarów problematycznych, które odniosła w stosunku do twórców animacji z Japonii.

Article Details

Jak cytować
Kalinowska-Andrzejczak, O. (2023). Na tropach autora. : Przypadek (japońskiej) animacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 181–194. https://doi.org/10.24917/20813325.18.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Oliwia Kalinowska - Muzeum Kinematografii w Łodzi

Oliwia Kalinowska-Andrzejczak – (ur. 1996) absolwentka Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych); dyplom mgr uzyskany w 2022 roku na kierunku Kulturoznawstwo; autorka tekstów: Wielki sen. Kryzys filmu noir oraz Gry intertekstualne w serialowej twórczości Shin’ichirō Watanabe. Obecnie zatrudniona w Muzeum Kinematografii w Łodzi.