Kryzys ekonomiczny i poszukiwanie miejsca w Tokyo Vice

Main Article Content

Wojciech Sitek
https://orcid.org/0000-0002-4550-7679

Abstrakt

Wizja Tokio kreślona w serialu Tokyo Vice (2022) jest powiązana z aktualnym rozumie-
niem przemian ekonomicznych Japonii, które zaszły w latach 80. i 90. XX wieku. O wizualnejidentyfikacji i motywach fabularnych produkcji decydował Michael Mann. Reżyser zwykle portretuje problemy współczesności poprzez namysł nad miejskimi pejzażami. Również losy bohaterów Tokyo Vice pozostają w ścisłym związku z szerokim tłem metropolii. Mann koncentruje uwagę głównie na bohaterach pozbawionych miejsca – ofiarach neoliberalnej ideologii poszkodowanych przez nowoczesny system finansowy.

Article Details

Jak cytować
Sitek, W. (2023). Kryzys ekonomiczny i poszukiwanie miejsca w Tokyo Vice. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 69–88. https://doi.org/10.24917/20813325.18.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Wojciech Sitek - Uniwersytet Śląski

Wojciech Sitek – adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zajmuje się ideologicznym podłożem kina amerykańskiego i gier wideo, a także społecznym
fenomenem wideokaset. W ostatnim czasie zainteresowany problematyką piractwa.