Pejzaż jako labirynt pamięci. Obrazy Hongkongu w filmach Wong Kar-waia

Main Article Content

Joanna Aleksandrowicz
https://orcid.org/0000-0001-5095-7706

Abstrakt

Obrazy Hongkongu stały się znakami szczególnymi twórczości Wong Kar-waia, łącząc się
z charakterystycznym dla reżysera tematem pamięci i przemijania. W artykule wyróżniono dwa zasadnicze typy przestrzeni. Pierwszy z nich wiąże się z dynamicznym obrazem metropolii z lat dziewięćdziesiątych, rejestrującym specyfikę miejsca skazanego na nieuchronną zmianę. Drugi to wizja Hongkongu jako miasta z przeszłości, przefiltrowana przez zwodnicze mechanizmy pamięci. W obu przypadkach pejzaż nabiera labiryntowego charakteru, podkreślanego przez nieoczywiste relacje między przestrzenią otwartą i zamkniętą, fragmentaryzację oraz powtórzenia dotyczące zarówno scenerii danego filmu, jak i miejsc występujących w różnych narracjach. Kontrapunktem dla tak obrazowanych lokacji są przestrzenie zewnętrzne względem miasta, odporne na działanie czasu. W analizie podjęto też problem Hongkongu wyobrażonego, odnajdywanego przez reżysera w innych metropoliach, tak różnych jak Tajpej, Nowy Jork czy Buenos Aires.

Article Details

Jak cytować
Aleksandrowicz, J. (2023). Pejzaż jako labirynt pamięci. : Obrazy Hongkongu w filmach Wong Kar-waia. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 31–48. https://doi.org/10.24917/20813325.18.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Aleksandrowicz - Uniwersytet Śląski

Joanna Aleksandrowicz – doktor habilitowana, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się filmem i kulturą hiszpańską, relacjami kina i malarstwa oraz kinem azjatyckim. Autorka monografii: Pomiędzy obrazem a wskazówkami zegarów. O estetyce nietrwałości w filmach Wong Kar-waia (2008), Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim (2012) oraz Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910–2021) (2021).