Wasilewska, Weronika. „«Poza Granice milimetrów, ekranów I projektorów».: Zjawisko transdiegetyczności W Perspektywie amerykańskiego Kina Transgresji”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione 18, no. 377 (grudzień 31, 2023): 147–164. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://studiadearte.uken.krakow.pl/article/view/10688.