Wasilewska, W. „«Poza Granice milimetrów, ekranów I projektorów».: Zjawisko transdiegetyczności W Perspektywie amerykańskiego Kina Transgresji”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, t. 18, nr 377, grudzień 2023, s. 147-64, doi:10.24917/20813325.18.9.