Bednarczyk, M. „To Nie Jest Kraj Dla Starych samurajów.: Obrazy Japonii W Filmach Takeshiego Kitano”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, t. 18, nr 377, grudzień 2023, s. 49-68, doi:10.24917/20813325.18.3.