Wasilewska, W. (2023) „«Poza granice milimetrów, ekranów i projektorów».: Zjawisko transdiegetyczności w perspektywie amerykańskiego kina transgresji”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, 18(377), s. 147–164. doi: 10.24917/20813325.18.9.