Bednarczyk, M. (2023) „To nie jest kraj dla starych samurajów.: Obrazy Japonii w filmach Takeshiego Kitano”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, 18(377), s. 49–68. doi: 10.24917/20813325.18.3.