Wasilewska, Weronika. 2023. „«Poza Granice milimetrów, ekranów I projektorów».: Zjawisko transdiegetyczności W Perspektywie amerykańskiego Kina Transgresji”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione 18 (377):147-64. https://doi.org/10.24917/20813325.18.9.