Bednarczyk, Michał. 2023. „To Nie Jest Kraj Dla Starych samurajów.: Obrazy Japonii W Filmach Takeshiego Kitano”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione 18 (377):49-68. https://doi.org/10.24917/20813325.18.3.