Wasilewska, W. (2023). „Poza granice milimetrów, ekranów i projektorów”.: Zjawisko transdiegetyczności w perspektywie amerykańskiego kina transgresji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 147–164. https://doi.org/10.24917/20813325.18.9