Bednarczyk, M. (2023). To nie jest kraj dla starych samurajów.: Obrazy Japonii w filmach Takeshiego Kitano. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia De Arte Et Educatione, 18(377), 49–68. https://doi.org/10.24917/20813325.18.3