(1)
Wasilewska, W. „Poza Granice milimetrów, ekranów I projektorów”.: Zjawisko transdiegetyczności W Perspektywie amerykańskiego Kina Transgresji. Studia de Arte et Educatione 2023, 18, 147-164.