[1]
Wasilewska, W. 2023. „Poza granice milimetrów, ekranów i projektorów”.: Zjawisko transdiegetyczności w perspektywie amerykańskiego kina transgresji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione. 18, 377 (grudz. 2023), 147–164. DOI:https://doi.org/10.24917/20813325.18.9.